Zernike College uitgeroepen tot Computerschool van het Jaar 1998

De prijs voor de computerschool van het Jaar 1998 is naar het Zernike College gegaan. De prijs wordt uitgeloofd door COS (het maandblad Computers op School).
De jury had veel waardering voor het vooruitstrevende Internetgebruik en de integratie daarvan in de onderwijsleersituatie.

Voorbeelden hiervan zijn:
American Roots, een door het vak Engels ontwikkeld werkstukproject over Amerika, waarbij het Internet als bron van informatie wordt gebruikt.

Tavistock Techniekproject, hierbij is internationale samenwerking via email
en Internet noodzakelijk.

Chemie in je eigen omgeving gaat over een samenwerkingsproject tussen de Rijksuniversiteit Groningen, AVB en het Zernike College, het betreft hier een leerproject over de zetmeel productie. Internet speelt ook hierbij een centrale rol.

Uitgeverij Wolters Noordhoff ontwikkelt samen het Zernike College multimediale programma’s t.b.v. de moderne vreemde talen.

De Internet pagina’s waarop de Zernike projecten te zien zijn kan men vinden
bij: www.aplus.nl  en www.zernike.nl

Naast een wisselbeker zijn er diverse prijzen door sponsors van de uitverkiezing beschikbaar gesteld. Hoofdsponsor Microsoft, Compaq, IBM, Malmberg, VNU en nog enige anderen hadden een fors prijzenpakket beschikbaar gesteld.

This entry was posted in Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.